Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
16.2.2018 17.2.2018 ZELEX, s.r.o. Dodávka ovocia a zeleniny
23.2.2018 24.2.2018 NITRAZDROJ, a.s. Dodávka hrubého tovaru a vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.