Dátum Zmluvná strana Predmet Zmluva
zverejnenia účinnosti
16.2.2018 17.2.2018 ZELEX, s.r.o. Dodávka ovocia a zeleniny
23.2.2018 24.2.2018 NITRAZDROJ, a.s. Dodávka hrubého tovaru a vajec
1.3.2018 2.3.2018 NITRAZDROJ, a.s. Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
14.3.2018 15.3.2018 CUBS, plus, s.r.o. Vypracovanie dokumentácie k GDPR
19.3.2018 20.3.2018 PE-PEK s.r.o. Dodávka: Chleba a pečiva
6.4.2018 7.4.2018 CHRIEN, spol. s r.o. Dodávka  mrazenej zeleniny
10.4.2018 11.4.2018 Mária Boldišová Darovacia zmluva - interiérové vybavenie
10.4.2018 11.4.2018 Karolína Beňuchová Darovacia zmluva - interiérové vybavenie
23.4.2018 24.4.2018 Gabriel Trgiňa TOTAL - TG Zmluva o dielo
30.4.2018 1.5.2018 PROMYS soft, s.r.o. Licenčná zmluva
18.5.2018 19.5.2018 MERAX SK, s.r.o. Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

 

Objednávky - Január 2018

Objednávky - Február 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Faktúry - Január 2018

Faktúry - Február 2018