V našom zariadení poskytujeme služby ako je upratovanie, pranie a žehlenie prádla, pomoc pri prezlečení posteľnej bielizne a pod. Zabezpečujeme pomoc a zvýšenú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb, na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu (sebaobslužné činnosti, základné sociálne aktivity a pod.).